ENGLISH
Děkujeme za Váš zájem o naše divadlo a za Vaší podporu!

Czech Heritage Inc./Divadlo Bohemia je nezisková organizace vyjmutá z platby daní
podle paragrafu 501(c)(3) zákoniku federalního finančního uřadu.
Všechny příspěvky si můžete odepsat z Vašich daní podle paragrafu 170 finančního zákoníku.

Dary jsou používány na naše projekty.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Martina Kutak
finance@divadlobohemiachicago.com