ČESKY
14 / 3 / 2015 Ballroom dance 2015 
Midnight surprise    click HERE for original
14 / 10 / 2017 Karkulka - hra pro dospělé
Pohádka ve verších, kterou se právě chystáte shlédnout, není jednoduchá a to jak pro umělce, tak mnohdy pro diváky. Odehrává se zde generační konflikt otec-syn, jenž mají rozdílný přístup k životu a pohled na okolní svět. Celá hra se snaží rovněž poukázat na fakt, že nemůžeme věřit všemu, co je nám předkládáno (Protože všechno může být úplně jinak.), a že v životě je důležité hledat pravdu a vlastní cestu.

Vyprávění začíná se, pod vcelku bezvýznamným hradem,

Kde stojí domek milounký, půda neleží tam ladem.

Prochází se dívka sličná převelikým sadem.

Hrušky, slívy dozrávají,

Bečky už se plní,

Blíží se čas pálení,

Dívka slastně vrní….

Tématem představení je řízená (i nezřízená) konzumace alkoholu.

„Pít či Nepít…to je oč tu běží.“

Hra byla původně stvořena jako léčebná pomůcka v protialkoholických léčebnách, kde publikum, tedy, pacienti léčebny měli při sledování hry za úkol počítat pohádkové postavy a jiné známé osobnosti, kterými se text hry jen hemží.Hra je těmito postavami opravdu nabita, aby to opilci měli maximálně obtížné. Vyjmenovat všechny nebo jen část těchto postav není vůbec jednoduchý úkol, vyžadující jasnou,alkoholem nezkalenou, mysl a plné soustředění.  Ostatně si to budete moci vyzkoušet sami. Pokud se Vám ve hře zmíněné pohádkové postavy podaří vyjmenovat, odměna Vás nemine. (A pokud mine, odměnou Vám budiž vědomí, že Vám to stále pálí a s pitím problém rozhodně nemáte.)

PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ, SI PROSÍM ZAJISTĚTE OBČERSTVENÍ, AŤ NA SUCHU NIKDO NENÍ!Z toho plyne milé děti, musíte mít na paměti,

Že nalitý střízlivému není schopen rozuměti.

A taky, že pár psaných řádků změní skutečnost na pohádku.

Co je psáno, to je dáno, neříkejte každé ráno!

Že dobré se často ve zlé mění a pravda někdy upadá v úplné zapomnění.

Že sice není dobré býti pořád pod vlivem

tak i stále střízlivý, koukat na svět s podivem.

Na oslavě rozhodně, s abstinencí neprudit.

Ale musíte se umět občas, z opojení probudit,

Aby Vám navždy nezůstala skryta prapůvodní realita.

A hlavně se nedat! Ochlasta i abstinent musí pravdu hledat!
Eventbrite - Karkulka
Sobota 14.10.        8pm
Neděle 15.10.        5pm
Eventbrite - Karkulka